PROPLUSCO

Personálna spoločnosť

„Oceňujem veľmi dobré prepojenie teórie s praxou, čo podporuje využiteľnosť a lepšiu zapamätateľnosť aj po istom časovom odstupe. Tiež by som rád vyzdvihol Váš prirodzený prejav a veľmi príjemné vystupovanie, ktoré bolo tou povestnou „čerešničkou na torte“ a právom robí z Vašich podujatí zážitkové vzdelávanie. Ďakujem ešte raz, prajem Vám všetko dobré a veľa úspechov.“

Quety, s.r.o.

Personálna spoločnosť

„Naša organizácia začala konečne pracovať ako jeden team. A ako team dosahujeme stále viac. Koučing mi pomohol z môjho oddelenia team. Ďakujeme.

MAGNUM Real

Realitná kancelária

„Profesionáli s veľkým nadšením a srdcom na správnom mieste. Musím vyzdvihnúť ich odbornosť, dlhoročné skúsenosti a nadšenie. Naozaj sú príkladom hesla – učíme sa od najlepších.“

Hlavným cieľom je získať odpovede na dané otázky:

Aký počet pracovníkov je potrebné mať, aby zvládli súčasný objem práce?

Ktorí pracovníci sa najlepšie hodia pre danú pracovnú pozíciu?

Ako je nastavený systém riadenia ľudí v organizácii?

Dôvody a potreby, pri ktorých sa obvykle realizuje personálny audit.

POWER CONSULTING

1Optimalizácia nákladov a redukcia počtu pracovníkov

2Zvýšenie výkonnosti organizácie ako celku a optimalizácia ľudských zdrojov

3Zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v organizácii

4Vytvorenie podkladov pre individuálny rozvoj a kariérny plán pracovníkov

5Posilnenie systémového využívania motivačných nástrojov v spoločnosti

Pripravení Na Rozhovor?

NEVÁHAJTE NÁM KLÁSŤ OTÁZKY

Kontaktujte Nás