Možnosti

1. JEDNORÁZOVÉ PORADENSTVO

2. PARTNERTVO

Hľadáte správne riešenie pre problém vo vašej firme ? Vďaka personálnemu auditu vám môžeme pomôcť,  postupujeme od úvodnej analýzy v spoločnostiach, s cieľom následného zvolenia vašich produktov na mieru. Spôsoby analýzy môžu byť samostatne, ako aj kombinovane.

Jednorázové poradenstvo

REALIZUJE SA, AK SI JE KLIENT ISTÝ, ŽE VŠETKY NÁSTRAHY TRHU MÁ ZMAPOVANÉ A ZVLÁDNE ICH, IBA POTREBUJE PORADIŤ PRI TVORBE PODKLADOV A NASTAVENIU ZAČIATOČNÉHO PROCESU.

Jednorázové poradenstvo je upravené na mieru každého klienta na základe úvodnej podrobnej analýzy práve tak, aby pokrýval všetky vaše potreby. Poskytujeme 10 nasledujúcich služieb v rámci jednej našej organizácie.

1. Pozorovanie

SPÔSOB: 2x OSOBNÁ NÁVŠTEVA VAŠEJ FIRMY

PREDBEŽNÝ ROZSAH: 4 HOD. + VÝSTUP

 • Prostredníctvom osobnej návštevy v spoločnosti
 • Analýza vzťahov v spoločnosti, ich fungovanie, narušenie, spôsob komunikácie, porovnanie so žiaducim vzťahom a spôsob jeho dosiahnutia
 • Spôsob vedenia a komunikácie zo strany nadriadených, správanie (napr. autoritatívne a.i.)
 • Zistenie podmienok na prácu a ich vhodnosť k rozvoju potenciálu

2. Osobné pohovory

SPÔSOB: INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

PREDBEŽNÝ ROZSAH: 0,5 HOD./1 KONZULTÁCIA + VÝSTUP

 • Analýza na základe individuálnych rozhovorov s každým jednotlivým členom spoločnosti (v prípade menších spoločností), v prípade väčších spoločností s vedúcimi osobami (napr. manažéri, nadriadení, kľúčoví zamestnanci)
 • Zistenie súčasného stavu, vnímanie vzťahov a interakcie cez rôzne úrovne, súlad/nesúlad, problémy v komunikácii, zistenie potrieb

3. Účasť na poradách

SPÔSOB: 2X OSOBNÁ ÚČASŤ NA PORADÁCH

PREDBEŽNÝ ROZSAH: CCA 4 HOD. (V ČASE TRVANIA PORÁD) + VÝSTUP

 • Formou účasti na poradách spoločnosti
 • Analýza osobných vzťahov, spôsob ich fungovania, poukázanie na potrebu zmien a zlepšení
 • Fungovanie jednotlivcov v rámci tímu a hierarchie

4. Analýza prostredia

SPÔSOB: 2X OSOBNÁ ÚČASŤ VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI

PREDBEŽNÝ ROZSAH: 5 HOD.+ VÝSTUP

 • Spôsobom návštevy spoločnosti
 • Analýza ľudí ako „nástrojov“ na prácu
 • Zameranie sa na kultúru v spoločnosti, dynamiku prostredia
 • Kompatibilita ľudí a efektivity s poukazom na ciele spoločnosti

5. Tímový koučing

SPÔSOB: ŠKOLENIE

PREDBEŽNÝ ROZSAH: MIN. POL DŇA – 1 DEŇ + VÝSTUP

 • Formou školenia, za účasti tímu spoločnosti
 • Analýza vzťahov formou psychodiagnostiky
 • Kompletná analýza tímu, „kto s kým“, silné a slabé stránky, potenciál, celková funkčnosť, potreby zmeny a posilnení konkrétnych oblastí

6. Osobnostné diagnostiky GPOP

SPÔSOB: DOTAZNÍK + PÍSOMNÁ A ÚSTNA SPÄTNÁ VÄZBA

PREDBEŽNÝ ROZSAH:

– CCA 1 HOD. VYPLNENIE DOTAZNÍKA RESPONDENTOM + 0,5 HOD. ÚSTNA SPÄTNÁ VÄZBA K RESPONDENTOVI

+ ODOVZDANIE PÍSOMNEJ SPÄTNEJ VÄZBY + VÝSTUP

 • Online + písomná a ústna spätná väzba
 • Hĺbková diagnostika jednotlivých osôb, zistenie ich potenciálu, reakcií na stresové situácie, slabé a silné stránky, talenty, správanie, spôsob komunikácie, schopnosť adaptability a pod.
 • Ústna spätná väzba vedeniu spoločnosti v prípade záujmu

7. 360 stupňov spätná väzba

SPÔSOB: DOTAZNÍK (+CONSULTING V PRÍPADE ZÁUJMU) + VÝSTUP

PREDBEŽNÝ ROZSAH: MIN. 2 HOD. / 1 OS. + VÝSTUP

 • Viacnásobné hodnotenie pracovníka zo strany jeho spolupracovníkov, podriadených, vedenia a zároveň ohodnotenia seba samého
 • Výsledkom je informácia o tom, ako iní vidia jeho správanie, ako ho hodnotia a ako na nich pôsobí
 • Na základe výsledkov odporučíme prácu prehlbujúcu kvality a pracovné vzťahy

8. Analýza dokumentov

SPÔSOB: ANALÝZA ODOVZDANÝCH DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI

PREDBEŽNÝ ROZSAH: MIN. 3 DNI (V ZÁVISLOSTI OD MNOŽSTVA DOKUMENTÁCIE) + VÝSTUP

 • Formou auditu dokumentácie spoločnosti, po doručení potrebnej dokumentácie
 • Výsledkom je kontrola efektivity práce, či je organizačná štruktúra a pracovná náplň jasná, ako by to malo ideálne vyzerať
 • Navrhnutie riešení

9. Audit

SPÔSOB: OSOBNÁ ÚČASŤ + KONZULTÁCIE

PREDBEŽNÝ ROZSAH:  5 DNÍ (SPOL. DO 10 ĽUDÍ), 10 DNÍ (SPOL. DO 20 ĽUDÍ), 15 DNÍ (SPOL. 20 A VIAC ĽUDÍ) + VÝSTUP

 • Formou osobnej účasti v spoločnosti a konzultácií s vedením, manažmentom, kľúčovými zamestnancami
 • Zamerané na jednotlivcov a ich potreby v spoločnosti (predmetný audit by bol s vynechaním nastavenia procesov a riešenia spoločnosti ako celku)
 • Zistenie aktuálneho stavu, návrh zaistenia slabých článkov, potreba zmien a zlepšení
 • Navrhnutie cieľov a smerovania

10. Kombinácie

ROZSAH: PODĽA POTREBY

Jednotlivé spôsoby analýz je možné uskutočniť individuálne alebo vo vzájomnej kombinácií 2 a viacerých.

Partnerstvo

REALIZUJE SA V PRÍPD, AK KLIENT POTREBUJE POMOCŤ S CELKOVÝM PROCESOM RIEŠENIE PROBLÉMOV A NEZROVNALOSTÍ V SPOLOČNOSTI.

Partnerstvo predstavuje efektívnejší spôsobom spolupráce, počas ktorej poskytneme vašej spoločnosti komplexný a pravidelný servis. Neváhajte sa zveriť do našich rúk a my vám garantujeme efektívne naplnenie vašich požiadaviek.

Balíčky

Pre našich partnerov poskytujeme špeciálne konzultačné balíčky, ktoré zaručujú:

 • Históriu auditu vašej firmy
 • Garanciu
 • Odborníkov priamo od nás
 • 10 služieb v rámci 1 našej spoločnosti

2x mesačne Business coaching

3x ročne Business školenia

1x ročne motivačná alebo odmeňovacia stratégia

5x mesačne Business coaching

5x ročne Business školenia

2x ročne motivačná alebo odmeňovacia stratégia + údržba

10x mesačne Business coaching

8x ročne Business školenia

2x ročne workshopy + osobnostná diagnostika

FORMULÁR

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára ohľadom nezáväznej cenovej ponuky, pre ďalšie doplňujúce informácie, či otázky.

Každý človek je najväčším odborníkom na svoj život. Preto poradenstvo nefunguje. Funguje koučing. 🙂

Mgr. Silvia Langermann, PCC, Power Coaching

Najväčším odborníkom na svoj život si ty sám.

Ing. Tomas Lengermann, Power Coaching

Pripravený Na Rozhovor?

NEVÁHAJTE NÁM KLÁSŤ OTÁZKY

Kontaktujte Nás