Personálny audit

ANALÝZA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť vašich zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky a je možné analyzovať aktuálny stav a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov.

Zistenia a definícia potrieb

SPOLOČNOSŤ SI STANOVÍ KRITÉRIA V OBLASTI POTREBY VZDELANIA, ODBORNOSTI, SKÚSENOSTÍ NA PRACOVNÝCH POZÍCIACH, PRÍPADNE ZVÁŽI ÚPRAVY V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE.

Spoločnosť sa môže tiež zamerať na vzdelávanie pracovníkov v rôznych oblastiach. Dôležité je, určiť návrh riešenia pre zvýšenie efektívnosti jednotlivcov, organizačných jednotiek a celej hierarchie.

Hlavným cieľom je získať odpovede na dané otázky:

Aký počet pracovníkov je potrebné mať, aby zvládli súčasný objem práce?

Ktorí pracovníci sa najlepšie hodia pre danú pracovnú pozíciu?

Ako je nastavený systém riadenia ľudí v organizácii?

Dôvody a potreby, pri ktorých sa obvykle realizuje personálny audit.

POWER CONSULTING

1Optimalizácia nákladov a redukcia počtu pracovníkov

2Zvýšenie výkonnosti organizácie ako celku a optimalizácia ľudských zdrojov

3Zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v organizácii

4Vytvorenie podkladov pre individuálny rozvoj a kariérny plán pracovníkov

5Posilnenie systémového využívania motivačných nástrojov v spoločnosti

Pripravení Na Rozhovor?

NEVÁHAJTE NÁM KLÁSŤ OTÁZKY

Kontaktujte Nás