Historický vývoj spoločnosti Power Coaching

Získanie Akreditácie

Od |2020-06-25T15:52:03+01:00november 15th, 2016|História|

Potvrdenie o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania MŠVVaŠ SR a programu Supervision and mentoring for coaches and managers using coaching. Power Consulting News   •   June 1, 2014 [...]