Spoločnosť rozšírila služby o mentoring, ktorý predstavuje vzdelávanie ďalších koučov.