Získanie titulu Akreditovaný kouč CoachOK v Budapešti v odbore Life coaching. Titul bol udelený Mgr. Silvii Langermann, ktorá úspešne zložila skúšku.

Power Consulting News   •   June 1, 2011

  • Print Design Services

  • Content Marketing

  • PPC Advertising