Založenie vzdelávacej inštitúcie Power Coaching, s.r.o.