Založenie vzdelávacej inštitúcie a coaching-poradne Mgr. Silviou Langermann.